Sorgbearbetning nu även online.

 


Så här går sorgbearbetning via online till.

Att träffas online kan kännas opersonligt och konstigt när vi ska prata om det mest sårbara och smärtsamma. Vill vi gärna träffa personen för att känna trygghet. Den möjligheten är nu begränsad på grund av coronapandemin. Min erfarenhet äratt det fungerar att mötas online. Närvaro och engagemang är mina ledord i mitt möte med dig.

När vi ses kommer du att arbeta direkt (via dator) med mig Susanne Nilsson.

  • Ett möte on-line ger dig möjlighet att välja en tid som passar dig.
  • Varje möte vara ungefär en timme.
  • Jag kommer att handleda dig ett steg i taget genom metoden för sorgbearbetning där vi ses 8 gånger. Boken sorgbearbetning ingår och den finns även som ljudbok. Varje möte har ett tema som du funderat kring och skrivit ner på ditt arbetspapper. När vi har träffats åtta gånger har du fått tillgång till ett livsverktyg som du kan bearbeta alla dina förluster med.
    Vid våra möten online använder jag Teams eller Skype. Du behöver en dator, Ipad eller mobil med möjlighet till videosamtal. Välj en plats att sitta vid där du har möjlighet att prata ostört.

    Med anledning av Coronapandemin ligger Spirio vilande.


Individuell sorgbearbetning
personligt möte. 

Sorgbearbetning är en pedagogisk metod för att bearbeta alla typer av förluster  t.ex. dödsfall, olycka, sjukdom, förändringar, separationer, relationsproblem, arbetslöshet, barnlöshet etc. Metoden jag arbetar med är Programmet för sorgbearbetning™ ett konkret handlingsprogram som ger dig bestående läkning. Ett livsverktyg. Metoden har sitt ursprung från USA The Grief Recovery Institute https://www.griefrecoverymethod.com/ där de första evidensbaserade resultaten är publicerade i en medicinsk tidskrift.

Kursen är 8 gånger och varje möte är ungefär 1 tim. Första kurstillfället presenterar vi oss för varandra och går igenom kursupplägget.

Varje möte har följande struktur:

  • Vi går igenom det arbete du gjort och jag svarar på dina frågor.
  • Du redogör din hemuppgift och reflektioner kring den.
  • Därefter går jag igenom nästa veckans tema och hemuppgift.

Om du har frågor under veckan kan du mejla mig för vägledning.

Varmt välkommen att kontakta mig för intresse och anmälan.

Egen sorgbearbetning i grupp
Kontakta mig för sorgbearbetning i grupp online och IRL.


Föreläsningar
Kontakta mig för kommande föreläsningar online
 

Kursupplägg

Efter anmälan till  kursen får du boken Sorgbearbetning. Boken rekommenderar jag att du läser före kursen för att förbereda dig för kursen.
Under workshopen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv och  genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Vi varvar föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp. Vi presenterar oss kort för varandra, går igenom kursupplägget och de åtagande som gäller under kuren för att skapa känslomässig trygghet.
När ni redogör egna arbetsuppgifter sitter ni i smårgrupper.

Kurslängd: 3 dagar 9.00-17.00
Avgift: Privat 6 900 kr  för företag tillkommer moms. 
Kursmaterial: Boken Sorgbearbetning ingår samt arbetsmaterial och föreläsningsanteckningar.
Övrigt: Ta gärna på dig bekväma kläder och avsätt tid för reflektion under kursen, samt 1 tim för hemuppgift dag 1 och 2.

 

Anmälan till kurs i sorgbearbetning

Anmälan till Sorgbearbetning i grupp är inte möjligt för tillfället.
 

 Spirio Sorgcenter, epost: susanne@spirio.se mobil +46 708 19 49 06 © Copyright Spirio